logoTextW logoR line3
record record
Купити

+38 (067) 524 94 91 (Оболонь)
+38 (063) 568 29 47 (Печерськ)

ДАТА БРОНІ КІЛЬКІСТЬ
pickerUp pickerUp
closePopup
Залишіть свої дані і ми зв'яжемося з Вами
stock Введіть свої дані Щоб ми могли з Вами зв'язатися
closePopup
Виберіть послугу зі списку
stock Введіть свої дані Щоб ми могли з Вами зв'язатися
Політика конфіденційності

Договір публічної оферти

Фізична особа – підприємець Павлова С. Ю. (далі – Продавець), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця №25600000000003867 від 23.11.2015р. та є платником єдиного податку, публікує правила та умови, що стосуються всіх послуг прямо чи опосередковано. Відвідуючи, переглядаючи або використовуючи інтернет-сайт (його мобільну версію) та будь-які додатки через будь-яку платформу Продавця (надалі – «Платформа») та (або) здійснюючи бронювання та (або) повну оплату, ви визнаєте, що прочитали, зрозуміли й погодилися з нижченаведеними правилами та умовами. 

Цей документ є публічною офертою та публічним договором  і згідно з ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, оплата Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті. В разі необхідності договір може бути укладеним в письмовій формі. 

На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, вам пропонується відмовитися від використання Послуг, що надаються Продавцем.

У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі;

«Послуга» - перелік послуг, що надаються Продавцем, представлений на Платформі;

«Продавець» фізична особа – підприємець Саморай О.А., що реалізує Послугу прямо чи опосередковано, представлену на Платформі;

«Покупець» - фізична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі;

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору;

«Замовлення» - замовлення, придбання, оплата, бронювання або резервування Послуги;

«Платформа» - інтернет-сайт (його мобільна версія) та (або) Telegram – канал Продавця.

 

 1. Загальні положення.

  1. За допомогою Платформи Продавець просуває та (або) пропонує свої продукти та послуги для замовлення, придбання, бронювання, та через яку відповідні відвідувачі Платформи можуть знаходити, шукати та здійснювати замовлення, бронювання, покупку та оплату;

  2. Послуги надаються лише для індивідуального, некомерційного використання. Тож Покупець не має права перепродавати, створювати зовнішні гіперпосилання, використовувати, копіювати, відстежувати, відображати, завантажувати або відтворювати будь-який вміст або інформацію, програмне забезпечення, бронювання, продукти або послуги, що надаються на нашій Платформі, для будь-якої комерційної або конкурентної діяльності чи мети;

  3. Під час надання Послуг використовується наймана праця компетентних спеціалістів. Продавець не може перевірити та гарантувати точність, повноту або достовірність усіх суб’єктивних побажань Покупця, тож Покупець не несе відповідальність за будь-які помилки, будь-які неточності та (або) невідповідності вимогам Покупця; 

  4. Продавець здійснює продаж Покупцю відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право здійснити оплату та отримати Послугу відповідно до умов даного Договору;

  5. Даний договір є офіційним документом Продавця та невід’ємною частиною Оферти.

 

 1. Порядок оформлення замовлення та укладання Договору.

  1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103);

  2. Факт оформлення замовлення в Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами договору, Продавець не зобов’язаний інформувати покупця про наявність договору;

  3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Послуги та відповідної оплати;

  4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює договір з підписами сторін;

  5. При оформленні замовлення Покупець зобов’язується надати Продавцю наступну інформацію: П.І.Б., адрес електронної пошти, контактні телефони;

  6. Покупець несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні замовлення. 

 

 1. Порядок сплати.

  1. Сплата Послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Продавця на Послуги в готівковій або безготівковій формі;

  2. Покупець при сплаті в безготівковій формі використовує систему он-лайн платежу Liqpay. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця;

  3. Оплата Покупцем самостійно розміщеної Послуги на Платформі означає згоду Покупця з умовами цього Договору. День оплати Замовлення є датою укладення Договору оферти між Продавцем і Покупцем;

  4. Продавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Покупцем і проведені Продавцем відповідно до цього Договору, на які Покупець не з'явився, повідомив про скасування Замовлення пізніш ніж за 48 годин до його початку або запізнився більш ніж на 15 хвилин, незалежно від причин неявки або запізнення Покупця. В даному випадку послуги визнаються сторонами наданими Покупцем належним чином;

  5. Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами;

  6. Очевидні помилки і неточності (у тому числі друкарські помилки) ціни не мають юридичної сили. Усі спеціальні пропозиції та акції відповідно позначено;

  7. Ціни на будь-які Послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку;

  8. У разі зміни ціни на замовлені Послуги до оплати Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення у разі такої зміни. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Послуги.

 

 1. Обов'язки та права сторін.

  1. Продавець зобов’язаний:

 1. Покупець зобов’язаний:

 1. Продавець має право:

 1. Покупець має право:

 

 

 1. Форс-мажорні обставини.

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо).
   Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 

 1. Відповідальність сторін.

  1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Покупця у випадках неналежного виконання ним умов цього Договору, правил поведінки, вимог законодавства, вказівок і вимог;

  2. Покупець повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Продавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров'ю;

  3. Продавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Покупця;

  4. Продавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

 

 1. Термін дії та зміна умов оферти.

  1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на Платформі і діє до моменту відкликання оферти Продавцем;

  2. Укладаючи цей Договір Покупець підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором;

  3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору;

  4. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши Покупця не менше ніж за 3 (три) дні до передбачуваної дати відмови від виконання договору.

 

 1. Додаткові умови

  1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України;

  2. Покупець підтверджує, що не має медичних протипоказань для отримання Послуг;

  3. Покупець підтверджує свою згоду на обробку Продавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Покупця: збирання, систематизації, внесення в бази даних Продавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Продавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних»;

  4. Для забезпечення безпеки і збереження майна може здійснюватись відео спостереження, на яке Покупець дає згоду.